Reverend Glasseye - God help you dumb boy (door Cannibal2)